PRESS

Photo: Milton Jordansson Pinto

Dubbelklicka på bilderna för större nedladdningsbar version

Double click on an image for a downloadable version

The Cloud Machine - svenska


2015 samarbetade Leif Jordansson med regissören Peder Bjurman under namnet FMR, där de skapade en mängd tekniska teaterinstallationer. En av dem var The Cloud Machine, en tredimensionell projektion av ett moln som kunde kommunicera med publiken som i en seans. Leif Jordansson skapade då tillsammans med programmeraren Ricardo Atienza en s.k. Score Machine som bestod av 4 datorskärmar uppsatta som en kub där en kvartett musiker fick sitta på varsin sida och läsa av hur ett moln av punkter rörde sig. Detta skapade en musik i gränslandet mellan modern klassisk musik och improvisation. Leif har nu 5 år senare arbetat igenom hela materialet och satt ihop en svit där Peders texter lästa av Stephen Rappaport samspelar med musiken, spelad av Anna Petraskevica-flöjt, Lotta Johansson-fiol och såg, Daniel Borgegård Älgå-klarinetter samt Mats Dimming-kontrabas. Musiken ges även ut i en limiterad vinylutgåva med texter och bilder ifrån inspelningen.


The Cloud Machine - english


In 2015 Leif Jordansson collaborated with theatre director Peder Bjurman in the production company FMR where they created a line of technical theatre installations. One of them was The Cloud Machine, a three dimensional projection of a cloud that could communicate with the audience  in a seans-like performance. Together with programmer Ricardo Atienza Leif invited a ”Score Machine” consisting of 4 computer screens placed to form a cube where a quartet of musicians could read a cloud of dots from each side. This created a music in-between contemporary classical and improvised music.  Now 5 years later Leif has worked with the material and put together a suite where Peder’s lyrics read by Stephen Rappaport creates something new together with the music played by Anna Petraskevica-flute, Lotta Johansson-violin and saw, Daniel Borgegård Älgå, clarinets and Mats Dimming-Double bass. The music is also released in a limited vinyl edition with lots of material from the recording such as photos, sketches and text.

MISOK

MISOK - ABLE TO LAND (svenska)


Hos Innuiterna betyder MISOK - Able To Land och när vi startade vår ambientduo kändes det som en fin beskrivning på hur vår musik låter. Som en långsam styrning av en farkost som är på väg att landa i något - främmande eller helt bekant. MISOK består av Helena Persson och Leif Jordansson och sysslar med en slags akustisk ambient musik där alla grunder spelas in live som en improvisation utifrån ett givet tema. Senare arbetar vi vidare på klangerna genom att processa och editera materialet samt lägga på fältinspelningar och röster. Båda har erfarenheter från ljudkonstvärlden och jobbar gärna med en helhet i konceptet. Därför har vi kopplat in konstnär Henrik Persson och författare Kit Lundborg som har fått tolka materialet med omslagsbild och två medföljande noveller (som kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida).


MISOK - ABLE TO LAND (english)


In innuit language the word MISOK means Able To Land and when we started our ambient duo it like a perfect description of how our music sounds. A slow descendant landing of a veichle in a foreign language, or something welcoming. MISOK is Helena Persson, zither, E-bow, guitars, voice, field recordings and Leif Jordansson, guitars, E-bow, organ, string banjo and Estonian Kanell and we play acoustic ambient music recorded live improvised but based on some themes and structures. Later we process the sounds and add some field recordings and/or voices. We both have a background in Sound Art so we are used to work with different artists. Therefore we have invited painter Henrik Persson and Short story writer Kit Lundborg to interpret our sounds with a painted cover image and two short stories, that will be downloadable on our homepage.

REKON


REKON - REKON (svenska)


REKON bildades som en duo 2019 med Leif Jordansson på gitarr och Daniel Borggård Älgå på basklarinett och flöjt. Idén var att rekonstruera inspelningar av ett tidigare projekt DROM där båda varit inblandade, Leif som komponist och gitarrist och Daniel som träblåsare. En Ipad med olika editeringsprogram fungerade som en tredje medlem och det som skapades var en improviserad musik som återanvände sig själv med livetillverkade loopar som fick ligga till grund för nya improvisationer. Senare kom trummisen Pelle Vallgren (OK Star Orchestra m.m.) med och musiken tilläts växa till långa stycken som kan börja som en jazztrio och avslutas med loopar och elektronik. Musiken är improviserad jazz men hämtar mycket inspiration från en psykedelisk värld och hamnar ofta i en vacker, störd David Lynch-liknande värld.


REKON - REKON  (english)


REKON started as a duo 2019 with Leif Jordansson, guitar and Daniel Borgegård Älgå, bass clarinet and flute. The idea was to reconstruct recordings from an earlier project DROM where both where involved, Leif as composer and guitarist and Daniel as woodwind player. An Ipad with editing programs functioned like a third member and they started to create an improvised music that recycled the material in new loops that was created while playing and functioned as a background for new improvisations. Later the drummer Pelle Vallgren (OK Star Orchestra and impro musician) joined in and the music had a chance to grow wider and more psychedelic. Sometimes starting as a jazz trio but ending up in a beautiful, disturbed David Lynch-like world.