PRESS The Cloud Machine

The Cloud Machine - svenska


2015 samarbetade Leif Jordansson med regissören Peder Bjurman under namnet FMR, där de skapade en mängd tekniska teaterinstallationer. En av dem var The Cloud Machine, en tredimensionell projektion av ett moln som kunde kommunicera med publiken som i en seans. Leif Jordansson skapade då tillsammans med programmeraren Ricardo Atienza en s.k. Score Machine som bestod av 4 datorskärmar uppsatta som en kub där en kvartett musiker fick sitta på varsin sida och läsa av hur ett moln av punkter rörde sig. Detta skapade en musik i gränslandet mellan modern klassisk musik och improvisation. De experimenterade även med att låta Leif bära en hjärnvågsavläsare som skulle kunna styra hur punkterna rörde sig. Vid inspelningstillfället skapades över 2 timmar ny musik där bara ca 40 minuter användes i föreställningen. Leif har nu 5 år senare arbetat igenom hela materialet och satt ihop en svit där Peders texter lästa av Stephen Rappaport samspelar med musiken, spelad av Anna Petraskevica-flöjt, Lotta Johansson-fiol och såg, Daniel Borgegård Älgå-klarinetter samt Mats Dimming-kontrabas. Musiken ges även ut i en limiterad vinylutgåva med texter och bilder ifrån inspelningen.


The Cloud Machine - english


In 2015 Leif Jordansson collaborated with theatre director Peder Bjurman in the production company FMR where they created a line of technical theatre installations. One of them was The Cloud Machine, a three dimensional projection of a cloud that could communicate with the audience  in a seans-like performance. Together with programmer Ricardo Atienza Leif invited a ”Score Machine” consisting of 4 computer screens placed to form a cube where a quartet of musicians could read a cloud of dots from each side. This created a music in-between contemporary classical and improvised music. They even made experiments by putting a brain wave reader on Leif to control the movements of the dots. During the recording day they produced more than 2 hours of new music where only 40 minutes where used in the actual performance. Now 5 years later Leif has worked with the material and put together a suite where Peder’s lyrics read by Stephen Rappaport creates something new together with the music played by Anna Petraskevica-flute, Lotta Johansson-violin and saw, Daniel Borgegård Älgå, clarinets and Mats Dimming-Double bass. The music is also released in a limited vinyl edition with lots of material from the recording such as photos, sketches and text.

Dubbelklicka på en bild för större nedladdningsbar version

Double click on an image for a large downloadable version